top of page

TRO OM IGEN

RETHINK dine forestillinger - og hvad vi ellers går og tager for givet: 

”Hvis du tror, du lever længere med alle de kosttilskud, så kan du godt tro om igen!”

”Hvis du tror, det ikke har nogen betydning om du stemmer til næste valg, så må du tro om igen!”

”Hvis du tror, at det du laver på nettet er privat, så tro lige om igen.”

”Hvis du tror, du er den eneste i verden, der kan føle dig ensom, så må du tro om igen!”

 

De fleste kender til, at deres tro forandrer sig, som tiden går. Vi må gang på gang tro om igen. Det gælder eksistentiel og religiøs tro, det gælder politiske overbevisninger og standpunkter, og det gælder også sandheder om helt livsnære ting som for eksempel, hvad der er sundt at spise, og hvordan vi skal opdrage vores børn. 

Fra vi er ganske små, gør vi os fore-stillinger om verdens indretning og de sande værdier, og gang på gang må vi se os fanget i illusioner, idealer og forestillinger, som ikke holder. Nye erfaringer, større viden, og overraskende møder med andre mennesker kan ændre vores syn på ting.

 

Sådan er det for det enkelte menneske, men også hele samfund og kulturer rokkes i deres tro og fælles tradition og forståelse. Det kan for eksempel være, når ny viden og teknologi skaber nye muligheder, eller skelsættende begivenheder vender op og ned på vores verdensbillede.

 

I 2017 er Aarhus kulturby under mottoet RETHINK, og reformationen har 500 års jubilæum. 500 år er der gået, siden reformatoren Martin Luther slog sine 95 teser op på porten i Wittenberg. Luther ville råbe sin kirke op. Den katolske kirke var gledet ud i magtsyge og et moralsk forfald, der var så dybt, at den økonomisk udnyttede menneskers angst for synd og død og for Guds straf.

 

 

Luther selv havde i sine ungdomsår ført en indre kamp med djævle, der bebrejdede ham alt mellem himmel og jord, og gjorde det meget svært at være menneske med lidenskaber, lyst og glæde. Han gik i de år til kilderne, og det var Bibelen, og hans grundige læsning af den førte ham ind til det centrale i kristendommen: Guds kærlighed er uendelig stor og rammer dig helt ufortjent. Ikke fordi du lever efter loven og gør dit og dat. Men bare fordi Gud vil det sådan. Heraf udsprang de mange forandringer i kirke og samfund, der fulgte i kølvandet på hans kritik.

 

Med så kortfattet en formulering ydes hverken Luther eller reformationen retfærdighed, men alle kan benytte jubilæet til at fordybe sig i, hvad det var, der skete med reformationen og ikke mindst, hvilke spor af den, vi lever med i dag, på godt og på ondt. 

Samtidig er Aarhus kulturby og hele Region Midtjylland engageret i at skabe kulturelle initiativer under mottoet RETHINK! Det vil vi også gøre her i Silkeborg, og KK44 vil give sit bidrag under temaet TRO OM IGEN. 

Vi håber, at mange mennesker i Silkeborg Kommune sammen vil gen-tænke både det ene og det andet. Måske finder vi kim til en reformation af de former og forestillinger, vi tager for givet eller ligefrem er stivnet i? Eller måske en glæde over friheder med rødder i reformationstiden?

bottom of page