top of page

Datapolitik

Dataansvarlig for KK44 festivalen er:

Formand

Kamilla L. Bundgaard, sognepræst, 
Ege Allé 76, 8600 Silkeborg

Tlf. 29368100, 
kaln@km.dk, 

 

Medarbejder

Ingrid Mejer Jensen

Jyllandsgade 10, 8600 Silkeborg

Tlf. 21 44 12 68

koordinator@kk44.dk

 

Medarbejder

Preben Medom Hansen

Sønderhøjvej 13, 8800 Viborg

tlf. 31 51 08 27

 

Medarbejder

Louise Højlund

Søvej 2, st. th., 8220 Brabrand

tlf. 60 87 83 08

 

..

 

Hvilke persondata indsamler vi?

 

1.

KK44 festivalen opbevarer skriftlige aftaler med aktuelle medvirkende i festivalens arrangementer.

 

Aftalebreve indeholdende CPR og bankoplysninger foruden adresser, mailadresser, telefonnumre findes i en Dropboksmappe. Dropboksen er beskyttet af password, og kun KK44s medarbejdere har adgang hertil. Dropboks overholder ifølge deres hjemmeside EU´s databeskyttelseslov.

 

Når det arrangement er afholdt, som aftalen gælder, gemmes denne som bilag i årets regnskab. Regnskabsmappen befinder sig i kodesikret PC og i låst skab på regnskabskontoret, Vestergade 100, 8600 Silkeborg.

 

2.

KK44 festivalen fører mailinglister over medlemmer, ansatte ved kirkerne i Silkeborg Provsti, personer, der ønsker nyhedsbrevet samt frivillige og interesserede i foreningens aktiviteter. Dertil kommer mailadresser på personer, der har henvendt sig til KK44festival på mail.

 

Vi opbevarer følgende personoplysninger.

  • Navn

  • Mailadresse

  • Eventuelt telefonnummer

  • Eventuelt adresse

 

Disse oplysninger befinder sig i

  • et Outlook program i en PC, der er beskyttet af password.

  • på print i en aflåst skuffe

 

 

Hvad bruger vi persondata til?

 

Persondata bruges til:

 

  • Etablering af aftaler, der indbefatter honorarudbetalinger.

  • Koordinering af aktiviteter.

  • Fremsendelse af nyhedsbreve, indkaldelser til generalforsamling, bestyrelsesmøde, o.l.

  • Distribution af katalog

 

Til kommunikation bruges først og fremmest mail og telefon.

 

Der er ikke andre end KK44s medarbejdere, der har adgang til personoplysningerne

Personoplysninger deles ikke med andre.

Personoplysninger opbevares fysisk i aflåst skab og digitalt på de ansattes PC, som er beskyttet med password.

 

 

Hvor længe opbevares persondata?

 

Persondata opbevares så længe de har relevans for koordinering af og information om KK44 festivalen.

Persondata slettes straks, når en person ønsker det – ved mail eller opringning.

 

Aftalebreve som nævnt ovenfor:

”Aftalebreve indeholdende CPR og bankoplysninger foruden adresser, mailadresser, telefonnumre findes i en Dropboksmappe. Dropboksen er beskyttet af password, og kun KK44s medarbejdere har adgang hertil. Dropboks overholder ifølge deres hjemmeside EU´s databeskyttelseslov.

 

Når det arrangement er afholdt, som aftalen gælder, gemmes denne som bilag i årets regnskab. Regnskabsmappen befinder sig i kodesikret PC og i låst skab på regnskabskontoret, Vestergade 100, 8600 Silkeborg.”

bottom of page